תכנית מנדטורית למחוז המרכז

תוכנית R/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מנדטורית למחוז המרכז
מספר: R/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מנדטורית למחוז המרכז - מאושרת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - מקורי - אנגלית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגלילית מחוז המרכז

תיאור המיקום:
התכנית המנדטורית של מחוז המרכז.
לחילחי
ךלךלח
ךלחח

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1942תאריך פרסום: 26/03/1942. מס' ילקוט פרסומים: 1180. שנה עברית: התשב .