תכנית מס פת/11/1280

תוכנית פת/ 1280/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס פת/11/1280
מספר: פת/ 1280/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות קו בנין אחורי מ-6 מטר ל-4 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
ישוב: פתח תקוה
רחוב השרון 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6388חלק305
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4852. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה24/06/2008
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/1988
פרסום להפקדה בעיתונים07/08/1988תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1988.
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3546. עמוד: 1826. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1988
קבלת תכנית15/12/1987
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801024/06/2008