תכנית מס' בר/22

תוכנית בר/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' בר/22
מספר: בר/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות

תיאור המיקום:
מושב יסודות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3914חלק11, 27
3915חלק7-14, 17-28, 38, 68-69, 84-109, 111-113, 122-131, 153
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1965תאריך פרסום: 24/06/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1193. שנה עברית: התשכה .