תכנית מס' בר/47

תוכנית בר/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' בר/47
מספר: בר/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
שורקות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/03/1968תאריך פרסום: 14/03/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1437. שנה עברית: התשכח .