תכנית מס' ג / ,10544 אזור מגורים, ביר אל מכסור

תוכנית ג/ 10544

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' ג / ,10544 אזור מגורים, ביר אל מכסור
מספר: ג/ 10544
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים - בהסכמת בעלי הקרקע.
ב. קביעת הוראות בניה ותנאים להוצאת היתרי בניה.
ג. שינוי יעוד אחד המגרשים ממגורים למטרות מבנה ציבור.
ד. שינוי בקו בנין לאורך הכבישים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסורביר אל-מכסור

תיאור המיקום:
ישוב: ביר אל-מכסור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17648חלק21, 23, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7900שנוי יעוד מחקלאי לביה"ס תיכון וספורט, ביר אל מכסורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2000תאריך פרסום: 20/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4856. עמוד: 2665. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1584. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה01/06/1998
קבלת תכנית25/02/1998