תכנית מס' גז/3/13

תוכנית גז/ 13/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' גז/3/13
מספר: גז/ 13/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א'
עפ"י תכנית המתאר גז / 13 / 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1988תאריך פרסום: 08/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3599. עמוד: 467. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/1988
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/1988תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1988.
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1988תאריך פרסום: 15/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3558. עמוד: 2231. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1987
קבלת תכנית18/12/1987