תכנית מס' גז/4/13

תוכנית גז/ 13/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' גז/4/13
מספר: גז/ 13/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א', ע"פ הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק169
3905חלק7, 76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1988תאריך פרסום: 21/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3578. עמוד: 3076. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית13/12/1987
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700227/03/2007