תכנית מס' ד/176

תוכנית ד/ 176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' ד/176
מספר: ד/ 176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
מושב עובדים כרמון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/1955תאריך פרסום: 27/01/1955. שנה עברית: התשטו .