תכנית מס' הצ/5-1/1

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' הצ/5-1/1
מספר: הצ/ 5/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, קביעת יעדים ואזורים
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום קטע מאדמות המושב בני דרור שבתחום שיפוט המועצה המקומית תל מונד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7746חלק26, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/1983תאריך פרסום: 12/05/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2919. שנה עברית: התשמג .