תכנית מס' טר/1/1426

תוכנית טר/ 1426/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' טר/1/1426
מספר: טר/ 1426/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש של מגשים מס 1 / 12 ו-2 / 12
2. ביטול דרך קיימת והמרתה למגורים ג'
3. קביעת שביל ודרכים חדשות
4. לאפשר הקמת שני מבנים על מגרש 2A / 12

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט25/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו22/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות06/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/2009
הוגשו התנגדויות10/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1989תאריך פרסום: 11/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3666. עמוד: 3217. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה16/11/1988
קבלת תכנית25/10/1988
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית