תכנית מס' מתא/7

תוכנית מתא/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' מתא/7
מספר: מתא/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד את השטח המותחם כדלקמן: א) השטחים המסומנים בצבע אדום לסלילת כביש והפקעתם כחוק . ב) הקמת גשרים,גשרונים,תעלות,גדרות,קירות וכן חפירה,מילוי והריסה הכרוכים ב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
מרחבי תכנון מקומיים,ת"א,מחוז ת"א,אור יהודה - אזור .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6001חלק
6002חלק2
6013חלק
6025חלק30-31, 38-40, 48
6026חלק31-42
6027חלק1, 18-20
6030חלק6, 8, 13-14
6032חלק12-19
6033חלק17-20, 22-24, 26-27, 30, 35, 46
6034חלק6-11, 16-23
6035חלק12-23, 31-48
6135חלק30, 55-58
6136חלק1
6980חלק3, 6-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/1979תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2568. שנה עברית: התשם .