תכנית מס' נס/1/1

תוכנית נס/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מס' נס/1/1
מספר: נס/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
נס ציונה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/11/1972תאריך פרסום: 02/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1874. שנה עברית: התשלג .