תכנית מס' 10922 שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט, כפר כנא

תוכנית ג/ 10922

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 10922 שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט, כפר כנא
מספר: ג/ 10922
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון בריכת שחיה לישוב כפר כנא.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך, חניה ואזור ספורט ונופש.
קביעת זכויות והוראות בניה, קביעת הוראות עיצוביות ונופיות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17381חלק4372
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2927כביש גישה להאחזות בית רימוןשינוי
תוכניתג/ 3155תחנת דלק - בית רימוןשינוי
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 688. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2968. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה23/03/2004
קבלת תכנית29/08/2000