תכנית מס' 10923 שינוי יעוד מחקלאי לדרך גישה תיירות כפרית, אבירים

תוכנית ג/ 10923

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 10923 שינוי יעוד מחקלאי לדרך גישה תיירות כפרית, אבירים
מספר: ג/ 10923
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת שטח חקלאי לדרך גישה ולשטח תיירות כפרית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19723חלק1-3, 9, 11, 14, 16-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/08/1998
קבלת תכנית23/08/1998