תכנית מס' 166. תכנית מספר- 166

תוכנית גז/ 166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 166. תכנית מספר- 166
מספר: גז/ 166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
פוריה (צפון).

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/1954תאריך פרסום: 01/04/1954. שנה עברית: התשיד .