תכנית מס' 170. תכנית מספר- 170

תוכנית גז/ 170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 170. תכנית מספר- 170
מספר: גז/ 170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
פוריה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/04/1954תאריך פרסום: 01/04/1954. שנה עברית: התשיד .