תכנית מס' 2308

תוכנית תא/ 2308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 2308
מספר: תא/ 2308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור תנאי הדיור על ידי תוספת שטחי בניה למבנים ( הרחבת דירות ).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
מעוז אביב,בין רפידים,מבצע קדש,בני אפרים,קהילת פוזנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6625חלק349, 351-352, 563-564, 603, 706, 716
6627חלק8, 12, 25-27
6636חלק1-2, 23
6647חלק26-27, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 803שינוי לתכנית ב.ע. 583שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/1987תאריך פרסום: 28/12/1987. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1984תאריך פרסום: 07/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3060. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית06/06/1984