תכנית מס' 32/101/02/5

תוכנית 5/ 02/ 101/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 32/101/02/5
מספר: 5/ 02/ 101/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתכנית העיר באר שבע,שינוי ייעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר-שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. שנה עברית: התשלח .