תכנית מס' 367 - א'

תוכנית תא/ 367/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 367 - א'
מספר: תא/ 367/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון תכנית 367.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל אביב יפו

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/1957תאריך פרסום: 31/01/1957. שנה עברית: התשיז .