תכנית מס' 6/ג/מע/מק/0002

תוכנית 6/ ג/ מע/ מק/ 0002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 6/ג/מע/מק/0002
מספר: 6/ ג/ מע/ מק/ 0002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ממגורים לשטח לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ריינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17527חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/1996תאריך פרסום: 12/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4466. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1996תאריך פרסום: 29/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4438. שנה עברית: התשנו .