תכנית מס' 85

תוכנית ג/ 85

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 85
מספר: ג/ 85
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןלביא

תיאור המיקום:
לביא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/1952תאריך פרסום: 08/05/1952. מס' ילקוט פרסומים: 228. שנה עברית: התשיב .