תכנית מפורטת "בית ויליאמס" אילת.

תוכנית 2/ 03/ 181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת "בית ויליאמס" אילת.
מספר: 2/ 03/ 181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת יעוד השטח המוגדר בתחולת התכנית לצורך פיתוח המבנה המכונה בית ויליאמס, בנית קומת סטודיו וגלריה, ושפור קומת המגורים הקיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40020חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1990. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות02/03/1990תאריך פרסום: 02/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 5753. עמוד: 8301. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות17/07/1989תאריך פרסום: 17/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3681. עמוד: 3704. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1989. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית12/07/1989