תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלום

תוכנית 8/ 03/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלום
מספר: 8/ 03/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח התכנית ויעודו לדרכים, חלקות לתעשיה בגדלים מתאימים, שטח לשרותי דרך ושטחים ציבוריים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
152חלק
153חלק
154חלק
160חלק
177חלק
2012חלק
2025חלק