תכנית מפורטת באר שבע

תוכנית 3/ 03/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת באר שבע
מספר: 3/ 03/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

עיקרי ההוראות:
עיצוב מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, קביעת שטחים והוראות בינוי רובע א' אשדוד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2021חלק
2022חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1981תאריך פרסום: 30/04/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2706. עמוד: 1433. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית01/03/1981