תכנית מפורטת בית עלמין כורזים

תוכנית ג/ 13750

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת בית עלמין כורזים
מספר: ג/ 13750
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית עלמין ודרך כניסה וחניה.
2. קביעת הוראות לפיתוח ולמתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןכורזים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15642חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5698חלוקת מגרשים מחדש -עמיעד והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/07/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח29/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2003
קבלת תכנית27/01/2003