תכנית מפורטת הילה

תוכנית ג/ 6399

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת הילה
מספר: ג/ 6399
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע איתור וגבולות של הילה
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
התווית רשת דרכים למינהין וסווגן

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףהילה

תיאור המיקום:
ישוב: הילה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18619חלק14
18620חלק1
18626חלק1-2, 4
18646חלק18, 51-52
18649חלק31-32, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4388מצפה הילהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1994תאריך פרסום: 30/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4257. עמוד: 520. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/10/1994
פרסום לאישור בעיתונים05/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1989תאריך פרסום: 20/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3718. עמוד: 502. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/1989תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/04/1989
החלטה בדיון בהפקדה03/08/1988
קבלת תכנית19/06/1988