תכנית מפורטת חברת פיקאן - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 139)

תוכנית ד/ 712

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת חברת פיקאן - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 139)
מספר: ד/ 712
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
288חלק
289כל הגוש
290חלק
291כל הגוש
292חלק
293חלק
294חלק
295חלק
1702חלק
1703חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2787. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1970
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1970תאריך פרסום: 09/04/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1616. עמוד: 1720. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1970תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1970. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1970. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1970
קבלת תכנית18/01/1970