תכנית מפורטת חניון למטיילים הקניון האדום

תוכנית 12/ 03/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת חניון למטיילים הקניון האדום
מספר: 12/ 03/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות בשטח של
שמורת טבע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
הקניון האדום
גושים לא מוסדרים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2014. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו25/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות17/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1994תאריך פרסום: 24/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4263. עמוד: 873. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה02/08/1993
קבלת תכנית15/12/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200225/02/2002