תכנית מפורטת יעוד שטח למבנה ציבורי

תוכנית 2/ 03/ 157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת יעוד שטח למבנה ציבורי
מספר: 2/ 03/ 157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת ייעודי קרקע ותכליות בניה להקמת מבני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/1990
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1989תאריך פרסום: 12/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3715. עמוד: 367. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1989. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1989. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1989. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון בהפקדה28/03/1977
קבלת תכנית28/02/1977