תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)

תוכנית ג/ 13450

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)
מספר: ג/ 13450
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיתוח וקביעת יערות ושמורות טבע לטובת הציבור ולמען שיפור הנוף והסביבה.
ב. פרוט ודיוק מתחם יער 1225 ברעם - מלכיה עפ"י תמ"א/ 22, עדכון/ התאמה/ תיקונים לתמ"א/ 22 ביחס למצב תכנוני קיים ומאושר.
ג. שינוי יעוד מיער נטע אדם קיים ליער פארק מוצע.
ד. שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח יער נטע אדם קיים, יער פארק מוצע.
ה. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, יער טבעי לטיפוח, יער טבעי לשימור, יער נטע אדם קיים, לשמורת טבע.
ו. יעוד שטחים נוספים ליערות.
ז. ייעוד וקביעת אתרים קולטי קהל, ודרך יער.
ח. ליעוד שטח לשמורת טבע עפ"י חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתריםלאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היערות וממשק הטיפול היערני.
ב. הגדרת אזורי יער עפ"י תמ"א 22 בשימוש חקלאי.
ג. התווית מערכת דרכי יער.
ד. קביעת מיקום לאתרי ביקור חניונים, מצפורים ומגדל תצפית.
ה. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה, לשטחים המיועדים לפיתוח.
ו. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ז. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
קביעת התכליות והשימושים המותרים בתחומי שמורות טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגליל
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמון
צפוןמעלה נפתלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13667חלק20, 31
14086חלק1-4, 25-27, 29-35, 41-42, 45-46, 48, 53-54, 59, 64-66, 68-71, 73, 76, 117-119, 129-131, 135-143, 146-148, 150-1536, 22, 37-39, 49-51, 56-58, 62-63, 78, 103, 107, 116, 121, 125, 128, 132-134, 144-145, 149, 154-156, 158-162
14091חלק28
14094חלק1-3, 6-11, 43, 59, 614-5, 12-13, 40-41, 58, 60
14095חלק109, 111, 113
14117חלק8, 10-11, 13-15, 18-202-3, 7, 9, 12, 16, 21-27, 31, 45-54, 56, 65-67
14118חלק10, 24-25, 51-531-2, 8-9, 11-13, 17-20, 23, 26-34, 47, 49, 57, 61-64, 67
14125חלק1
14133חלק1-2, 303
14171חלק63, 133
14172חלק9-10, 50, 14347, 140-142
14212חלק22
14213חלק4-5, 7
14231חלק12
14232חלק7
14233חלק5-67, 20-21
14239חלק1723, 62, 66-67, 69, 71
14240חלק15
14241חלק19, 3123, 30
14242חלק1-3, 23-24, 2631-33, 37
14243חלק1-2, 4, 153, 7-8, 16, 18
14244חלק1-3, 6-9, 115, 10
14245חלק7-26, 422, 5, 27, 34, 36, 38, 46
14246חלק27-28, 30-32, 40, 44
14247חלק4, 6-92-3, 5, 11
14248חלק1-9
14249חלק1-6
14250חלק1-2, 4, 6-103, 11, 13
14251חלק30, 321-2, 5, 19, 21-22, 34, 39-41, 43
14252חלק1, 6-84-5, 9-10, 16
14253חלק12, 36
14261חלק1, 3, 9-11, 182, 4, 7, 12-14, 17
14262חלק1-6, 10-118-9
14263חלק1-5
14264חלק41, 3, 5, 9
14265חלק1, 16, 202, 8-9, 17, 19
14268חלק1
14280חלק5034, 43-44, 48-49, 51
14281חלק7-811, 13-14
14283חלק24-25, 28-29
14284חלק81-2, 9
14285חלק2-3
14286חלק1, 3-5, 7, 10
14287חלק9, 2211, 15, 21, 32
14288חלק15-17
14300חלק1, 8
14305חלק181, 12-14, 16-17, 19-20
14335חלק10, 254-5, 11-13, 22-24
14336חלק32, 4-8, 12, 14-15, 18-19
14337חלק9, 13-14, 18
14338חלק1, 11-13, 16-17
14340חלק1-2, 64-5
14341חלק31-2
14342חלק61-2
14351חלק1
14352חלק1, 3, 5-7
14353חלק1, 3-4, 6
14355חלק6-72, 4-5, 8-9
14356חלק95, 7-8
14357חלק5, 98, 12
14358חלק103-5
14367חלק2-51
14369חלק1-2, 5
14390חלק18, 20, 26-27
14392חלק31-32, 34, 36, 38
14393חלק3
14394חלק50
14396חלק10, 12, 15
14397חלק27, 9
14398חלק6, 241, 5, 7-9, 22
14399חלק13, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 425. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים23/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/09/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/06/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות06/12/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית17/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 46. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2002
קבלת תכנית09/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים127011/08/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100903/08/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201100413/04/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201002706/12/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים44012/10/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117530/08/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח22719/12/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28111/10/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11816/06/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401304/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200401113/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300826/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה