תכנית מפורטת כללית של מרכז איבים

תוכנית 7/ 03/ 106/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת כללית של מרכז איבים
מספר: 7/ 03/ 106/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת כללית של מרכז איבים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1870חלק16, 19-20, 239, 12-13, 17, 27
1885חלק3-4, 7, 91-2, 5-6, 8, 13, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1842. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1980תאריך פרסום: 25/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2680. עמוד: 813. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1980. עיתון: ידיעות אחרונות.
קבלת תכנית10/12/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101121/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית