תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה - סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9176/ 10/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה ללא הסכמה - סחנין
מספר: ג/ לג/ 9176/ 10/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- לבצע איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
- התאמת קו בניין של מבנים קיימים.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
- שינוי קו בניין בהתאם למבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9176מכון טיהור שפכים ומאגר, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200522/04/2012