תכנית מפורטת לאפשר הקמת תחנת תדלוק

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 132/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תכנית מפורטת לאפשר הקמת תחנת תדלוק
מספר: 132/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לתחנת תדלוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15244חלק4