תכנית מפורטת לבי"ס חקלאי "כנות" - מועצה אזורית באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 151

תוכנית ד/ 765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לבי"ס חקלאי "כנות" - מועצה אזורית באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 151
מספר: ד/ 765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
בי"ס חקלאי כנות,מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4991כל הגוש
4992חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/01/1972תאריך פרסום: 13/01/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1795. עמוד: 843. שנה עברית: התשלב .
פרסום לאישור בעיתונים03/01/1972תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1972. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1972. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/1971
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1971תאריך פרסום: 29/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1742. עמוד: 2297. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/1971תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1971. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1971. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1971
קבלת תכנית28/04/1971