תכנית מפורטת להסדרת קווי בנייה למגרש 4/7 - אעבלין

תוכנית גא/ מק/ 11/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת להסדרת קווי בנייה למגרש 4/7 - אעבלין
מספר: גא/ מק/ 11/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קווי בנייה.

עיקרי ההוראות:
הסדרת קווי בנייה שינוי להוראות תכנית מפורטת ג/ 6794.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12206חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6794שנוי לתקנון תכנית המתארכפיפות
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5715. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012