תכנית מפורטת לחלקה חקלאית בני גדרה

תוכנית 6/ 03/ 153

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לחלקה חקלאית בני גדרה
מספר: 6/ 03/ 153
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות חלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1086חלק
1105חלק
1106חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1972תאריך פרסום: 30/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1879. עמוד: 589. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות25/06/1972תאריך פרסום: 25/06/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1833. עמוד: 1935. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית27/03/1972