תכנית מפורטת לישוב הבשור

תוכנית 7/ 03/ 152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לישוב הבשור
מספר: 7/ 03/ 152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצוחר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/1970תאריך פרסום: 15/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1593. עמוד: 1058. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות09/02/1967תאריך פרסום: 09/02/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1337. עמוד: 872. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית19/02/1966