תכנית מפורטת לכריה וחציבה בהר נעצוץ

תוכנית 12/ 03/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת לכריה וחציבה בהר נעצוץ
מספר: 12/ 03/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: ?

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק1
39111חלק
39112חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/04/1980תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1980. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1980. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/1980.
פרסום לאישור ברשומות13/04/1980תאריך פרסום: 13/04/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2619. עמוד: 1428. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית18/02/1980
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1979תאריך פרסום: 08/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2576. עמוד: 240. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/1979תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1979. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1979.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית01/09/1979