תכנית מפורטת למושב "עוצם"

תוכנית 6/ 03/ 196/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למושב "עוצם"
מספר: 6/ 03/ 196/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי המקרקעין.
ב. שינוי תכנית מתאר וביטול תכנית מפורטת מס. 6/ 03/ 196. תכנית מס. 6/ 03/ 196/ 1 אינה משתנת ע"י תוכנית זו.
ג. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ד. קביעת יעדים ואזורים.
ה. ביטול דרכים קיימות והתוית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישעצם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1318חלק
1319חלק
1320חלק
1321חלק
1322חלק
1326חלק
1328חלק
1331חלק
1332חלק
1333חלק
1334חלק
1487חלק
1488חלק
1489חלק
1490חלק
1491חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1982. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. עמוד: 2611. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1981. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית29/06/1981