תכנית מפורטת למושב יד נתן

תוכנית 6/ 03/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למושב יד נתן
מספר: 6/ 03/ 137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1319חלק17, 47-49
1487חלק20, 38-40
1540חלק2-3, 5-11, 13, 18-22, 24-25
1541חלק27-47, 51, 55-56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1955תאריך פרסום: 11/08/1955. מס' ילקוט פרסומים: 433. עמוד: 1148. שנה עברית: התשטו .
קבלת תכנית07/10/1953