תכנית מפורטת למושב נחושה

תוכנית מי/ 489

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למושב נחושה
מספר: מי/ 489
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב נחושה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהנחושה

תיאור המיקום:
נחושה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות18/01/1982תאריך פרסום: 18/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2780. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית17/01/1982