תכנית מפורטת למושב עובדים,חלוקת אזורים

תוכנית יג/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למושב עובדים,חלוקת אזורים
מספר: יג/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב עובדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהו

תיאור המיקום:
מושב עובדים גבעת ישעיהו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34326חלק1-3, 6-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1958תאריך פרסום: 11/12/1958. שנה עברית: התשיט .