תכנית מפורטת למושב שדה דוד

תוכנית 6/ 03/ 198

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למושב שדה דוד
מספר: 6/ 03/ 198
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה דוד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1956תאריך פרסום: 17/05/1956. מס' ילקוט פרסומים: 476. עמוד: 937. שנה עברית: התשטז .
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1955תאריך פרסום: 10/11/1955. מס' ילקוט פרסומים: 449. עמוד: 180. שנה עברית: התשטז .
קבלת תכנית17/10/1955