תכנית מפורטת למזבלה אזורית בשטח כרמון - מועצה אזורית שפיר

תוכנית 6/ 03/ 155/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למזבלה אזורית בשטח כרמון - מועצה אזורית שפיר
מספר: 6/ 03/ 155/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד שטח חקלאי למזבלה אזורית, בכרמון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1092חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2315. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט21/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות29/01/1976תאריך פרסום: 29/01/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2190. עמוד: 1135. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית29/01/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101219/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית