תכנית מפורטת למטעים כרמון

תוכנית 6/ 03/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למטעים כרמון
מספר: 6/ 03/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קימות והתוית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1069חלק
1087כל הגוש
1088חלק
1089חלק
1090חלק
1091כל הגוש
1092כל הגוש
1093חלק
1094חלק
1095חלק
1098חלק
1103חלק
1104חלק
1105חלק
1107כל הגוש
1140חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1972תאריך פרסום: 30/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1879. עמוד: 589. שנה עברית: התשלג .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/1972תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1972. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות03/08/1972תאריך פרסום: 03/08/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1843. עמוד: 2228. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית27/03/1972