תכנית מפורטת למקלטים מושב אחוזם

תוכנית 6/ 03/ 172/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למקלטים מושב אחוזם
מספר: 6/ 03/ 172/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לציבורי פתוח מיקום למקלטים במושב אחוזם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאחזם
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 745. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט12/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2292. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית21/08/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית