תכנית מפורטת למקלטים מושב כוכב

תוכנית 6/ 03/ 166/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למקלטים מושב כוכב
מספר: 6/ 03/ 166/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי לצורך בנית מקלטים במושב כוכב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןכוכב מיכאל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2315. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט21/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2038. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית03/07/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101219/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית