תכנית מפורטת למקלטים - מושב קוממיות

תוכנית 6/ 03/ 157/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למקלטים - מושב קוממיות
מספר: 6/ 03/ 157/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לציבורי פתוח- מיקום למקלטים במושב קוממיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירקוממיות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2292. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית21/08/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011