תכנית מפורטת למקלטים - מושב רווחה

תוכנית 6/ 03/ 140/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למקלטים - מושב רווחה
מספר: 6/ 03/ 140/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי ומקלט במושב רוחה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיררוחה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2038. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית03/07/1980