תכנית מפורטת למקלטים - שדה דוד

תוכנית 6/ 03/ 198/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למקלטים - שדה דוד
מספר: 6/ 03/ 198/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי לצורך בנית מקלטים במושב שדה דוד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה דוד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2038. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית03/07/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011